Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak

 • ISBN 13 : 9786028689052
 • ISBN 10 : 9786028689052
 • Judul : Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak
 • Pengarang : Azzam; Abdul Aziz Muhammad; Hawwas; Abdul Wahhab Sayyed,  
 • Kategori : [Hukum Islam - Perkawinan]
 • Penerbit : Amzah
 • DDC : 2x4.3
 • Klasifikasi : 2x4.3
 • Call Number : 2x4.3 AZZ f
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-4 cet-5
 • Penaklikan : xi, 337 hlm.; 25 cm
 • Tahun : 2015
 • Halaman : 337
 • Halaman : 337
 • Ketersediaan :
  01.2153134
  (PNJ-001-00092977) Dipinjam sampai 14-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153133
  (PNJ-001-00094706) Dipinjam sampai 28-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153132
  (PNJ-001-00085570) Dipinjam sampai 05-10-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153131
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153130
  (PNJ-001-00048592) Dipinjam sampai 08-09-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153129
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153128
  (PNJ-001-00092716) Dipinjam sampai 13-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153127
  (PNJ-001-00092681) Dipinjam sampai 13-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153126
  (PNJ-001-00051598) Dipinjam sampai 03-10-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153125
  (PNJ-001-00092374) Dipinjam sampai 09-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111107
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111106
  (PNJ-001-00091946) Dipinjam sampai 07-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111105
  (PNJ-001-00093018) Dipinjam sampai 14-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111103
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111102
  (PNJ-001-00094428) Dipinjam sampai 26-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111101
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111100
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700659
  (PNJ-001-00094688) Dipinjam sampai 27-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700658
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700657
  (PNJ-001-00090633) Dipinjam sampai 25-10-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700656
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700655
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700654
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700653
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700652
  (PNJ-001-00094809) Dipinjam sampai 30-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700651
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700650
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar