Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak

 • ISBN 13 : 9786028689052
 • ISBN 10 : 9786028689052
 • Judul : Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak
 • Pengarang : Azzam; Abdul Aziz Muhammad; Hawwas; Abdul Wahhab Sayyed,  
 • Kategori : [Hukum Islam - Perkawinan]
 • Penerbit : Amzah
 • DDC : 2x4.3
 • Klasifikasi : 2x4.3
 • Call Number : 2x4.3 AZZ f
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-4 cet-5
 • Penaklikan : xi, 337 hlm.; 25 cm
 • Tahun : 2015
 • Halaman : 337
 • Halaman : 337
 • Ketersediaan :
  01.2153134
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153133
  (PNJ-001-00073983) Dipinjam sampai 18-04-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153132
  (PNJ-001-00085570) Dipinjam sampai 26-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153131
  (PNJ-001-00085685) Dipinjam sampai 26-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153130
  (PNJ-001-00048592) Dipinjam sampai 08-09-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153129
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153128
  (PNJ-001-00084038) Dipinjam sampai 18-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153127
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153126
  (PNJ-001-00051598) Dipinjam sampai 03-10-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153125
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111107
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111106
  (PNJ-001-00063163) Dipinjam sampai 08-01-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111105
  (PNJ-001-00085863) Dipinjam sampai 26-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111103
  (PNJ-001-00085852) Dipinjam sampai 26-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111102
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111101
  (PNJ-001-00085013) Dipinjam sampai 24-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111100
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700659
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700658
  (PNJ-001-00084749) Dipinjam sampai 21-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700657
  (PNJ-001-00085659) Dipinjam sampai 26-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700656
  (PNJ-001-00083884) Dipinjam sampai 27-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700655
  (PNJ-001-00085014) Dipinjam sampai 24-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700654
  (PNJ-001-00083324) Dipinjam sampai 14-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700653
  (PNJ-001-00084750) Dipinjam sampai 21-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700652
  (PNJ-001-00085135) Dipinjam sampai 25-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700651
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700650
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar