Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak

 • ISBN 13 : 9786028689052
 • ISBN 10 : 9786028689052
 • Judul : Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak
 • Pengarang : Azzam; Abdul Aziz Muhammad; Hawwas; Abdul Wahhab Sayyed,  
 • Kategori : [Hukum Islam - Perkawinan]
 • Penerbit : Amzah
 • DDC : 2x4.3
 • Klasifikasi : 2x4.3
 • Call Number : 2x4.3 AZZ f
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-4 cet-5
 • Penaklikan : xi, 337 hlm.; 25 cm
 • Tahun : 2015
 • Halaman : 337
 • Halaman : 337
 • Ketersediaan :
  01.2153134
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153133
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153132
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153131
  (PNJ-001-00100508) Dipinjam sampai 26-02-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153130
  (PNJ-001-00048592) Dipinjam sampai 08-09-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153129
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153128
  (PNJ-001-00092716) Dipinjam sampai 13-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153127
  (PNJ-001-00100511) Dipinjam sampai 26-02-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153126
  (PNJ-001-00051598) Dipinjam sampai 03-10-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153125
  (PNJ-001-00100330) Dipinjam sampai 07-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111107
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111106
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111105
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111103
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111102
  (PNJ-001-00104348) Dipinjam sampai 13-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111101
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111100
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700659
  (PNJ-001-00102335) Dipinjam sampai 05-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700658
  (PNJ-001-00105552) Dipinjam sampai 21-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700657
  (PNJ-001-00105288) Dipinjam sampai 20-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700656
  (PNJ-001-00101074) Dipinjam sampai 27-02-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700655
  (PNJ-001-00104880) Dipinjam sampai 15-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700654
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700653
  (PNJ-001-00106372) Dipinjam sampai 26-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700652
  (PNJ-001-00100288) Dipinjam sampai 15-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700651
  (PNJ-001-00099764) Dipinjam sampai 22-02-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700650
  (PNJ-001-00106488) Dipinjam sampai 27-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar