al-Tafsir al-Manar : Fiy al-Aqidah al-Syari'at wa al-Manhaj Jilid 27-28