Aljabar Linear Dan Matrik

 • ISBN 13 : 9786021190081
 • ISBN 10 : 9786021190081
 • Judul : Aljabar Linear Dan Matrik
 • Pengarang : Kusumawati,   Ririen,  
 • Kategori : [Aljabar Linear]
 • Penerbit : UIN-Maliki Press,
 • DDC : 512.5
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke- 2
 • Penaklikan : ix , 360 hlm .; 21 cm
 • Tahun : 2014
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2153285
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153284
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153283
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153282
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153281
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153280
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153279
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153278
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153277
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153276
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar