Psikologi Agama

 • ISBN 13 : 9789792493382
 • ISBN 10 : 9789792493382
 • Judul : Psikologi Agama
 • Pengarang : Prof. Dr. H.Ramayulis,  
 • Kategori : [Psikologi Islam]
 • Penerbit : Kalam Mulia
 • Klasifikasi : 2x7.15
 • Call Number : 2x7.15 PRO p
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : ix.; 26 cm
 • Penaklikan : ix.; 26 cm
 • Tahun : 2002
 • Halaman : 248
 • Ketersediaan :
  0001.21803367
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803366
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803365
  (PNJ-001-00135880) Dipinjam sampai 24-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803364
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803363
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803362
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803361
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803360
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803359
  (PNJ-001-00126944) Dipinjam sampai 19-12-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803358
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar