Al Furqan : antara Kekasih Allah dan Kekasih Syaitan

al-Furqan Baina Auliya al-Rahman wa Auliya al-Syaitan

Al fiqih ala al-mazhab

al-Fiqh al-Syafiry al-Muyassar bi Thariq al-Sual wa al-Jawab

al-Fiqh al-Syafi'ie al-Muyassir bi Thariqah al-Su'al wa al-Jawab

al-Fiqh al-Syafii al-Muyassar Jilid 3-4

الفقه الشافعي الميسر

al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Jilid 9

al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Jilid 8

al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Jilid 7

al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Jilid 6

al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Jilid 5

al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Jilid 4