Al-Mudaris Al-Falasafiyah

al-Mu'ayyanat al-Bashariyyah fi Ta'lim al-Lughah

Al muafaqat

Al-Mizan : Jurnal Pemikiran Hukum dan ekonomi Islam

al-Mawajjah al-Fani li Mudarris al-Lughah al-Arabiyah

al-Mawajar Fi Tharaiq tadris al-lughah al-'arabiyyah

al-Mausu'ah al-'Ummi Fi Tarbiyah al-Aulad Fiy al-Islam Jil.2

al-Mausu'ah al-'Ummi Fi Tarbiyah al-Aulad Fiy al-Islam Jil.1

al-Mausu'ah al-Qur'an al-Muyasarah

Al-Mausu'ah al-Nahwiyyah Wa al- Shorfiyyah al-Musyassarah

al-Mausu'ah al-Mufashalah fi al-Faraq wa al-Idyan wa al-malil wa al-Mazahib wa al-Harikat Jilid 2

al-Mausu'ah al-Mufashalah fi al-Faraq wa al-Idyan wa al-malil wa al-Mazahib wa al-Harikat Jilid 1