'ilmu Ushulul Fiqh

Ta'lim al-Arabiyyah li ghairi an-Nathiqin biha Manahijuhu wa Asalibuhu

Tadris Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah bi Uslubi al-Kharaithi al-Mafahimyyah

Tadris al- Lughah al-'Arabiyyah Waqfah li ahdatsi ath -tharaiqi at-Tarbawiyyah

terori abc

Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa arab dan Kebahasaan Vol 5 No 1 Juni 2018

Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Kebahasaan Vol 4 No 2 Desember 2017

Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Kebahasaan Vol 4 No 1 Juni 2017

Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Kebahasaan Vol 3 No 2 Desember 2016

Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Kebahasaan Vol 3 No 1 Juni 2016

Libraria : Jurnal Perpustakaan Volume 4 Nomor 1 Juni 2016

Libraria : Jurnal Perpustakaan Volume 5 Nomor 1 Juni 2017