Asas kemahiran pelancongan tingkatan 4 dan 5

Asas 3M matematik (Masalah pembelajaran) tahun 1

buku aktiviti

Asas 3M matematik (Masalah pembelajaran) tahap 1

buku teks

Asas 3M matematik (Masalah pembelajaran) tahun 3

buku aktiviti

Asas bacaan untuk tadika

Hiasan Dalaman Asas

Tingkatan 4

Beberapa topik asas sosiolinguistik

Variations in Malay sociolinguistics in Malaysia.

Ekonomi Asas Tingkatan 4

Reka bentuk kurikulum bahasa isyarat Malaysia (BIM) untuk golongan pekak bagi perkara asas fardhu ain (PAFA)

Ekonomi Asas Tingkatan 5

Kesepaduan elemen tauhid dalam kurikulum sains dan alam sekitar sebagai asas pembentukan modal insan serta tamadun berkualiti

Penghasilan rekabentuk kurikulum sijil latihan asas pendidikan (SLAP)