Perkembangan dan pembentukan remaja menurut perspektif Islam

Sejarah perkembangan puisi remaja di Malaysia

History and criticism on Malay young adult poetry.

Perkembangan peradaban priyayi

Keadaan dan perkembangan bahasa Sunda masa kini

Keadaan dan perkembangan bahasa, sastra, etika, tatakrama, dan seni pertunjukan Jawa, Bali dan Sunda

Fakor-faktor penghambat perkembangan potensial masyarakat lokal di daerah miskin

Perkembangan dan pembangunan bidang agama selama lima tahun Kabinet Pembangunan III (1978/1979-1982/1983).

Profil penelitian kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan ibu dan anak di [nama propinsi].

Perkembangan teater modern dan sastra drama Indonesia

Development of modern theater and play in Indonesia.

Perkembangan kejahatan dan masalahnya

ditinjau dari segi kriminologi dan sosial

Ikhtisar perkembangan sastra Jawa modern periode kemerdekaan

On the development of modern Javanese literature after 1945.

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK UNTUK GURU DAN CALON GURU

Buku ini berisikan materi yang dapat mengarahkan seorang Guru dan Calon Guru untuk menyelenggarakan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Maka dari itu, diharapkan buku i
Selengkapnya...