PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INDUSTRI RUMAH TANGGA DI NAGARI SIMAWANG DALAM PERSPEKTIF FIQH ZAKA

TRADISI BERZAKAT MELALUI BASOKEK TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LIMO KAUM MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT HASIL MAMPIDUOI SAWAH DI TIGO BATUA SUNGAI TARAB TANAH DATAR

PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH MUSTAHIK DI KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR

PELAKSANAAN AKUNTANSI ZAKAT PADA CV. FLAMINGGO HOTEL PADANG PANJANG TAHUN 2015-201

Pentadbiran Zakat Fitrah

Pengagihan Dan Keberkesanannya. kajian khusus di daerah Saribas, tinjauan di Kampung Pusa, Sarawak

Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Mazhab

Hukum zakat dalam pandangan empat mazhab

Keberkesanan agihan zakat modal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di Daerah Pekanbaru, Riau

kajian di Badan Amil Zakat Riau Indonesia

Zakat dan pajak

Zakat and taz according Islamic viewpoint in Indonesia; papers of seminars.

Pedoman zakat

Anatomi fiqh zakat

potret dan pemahaman badan amil zakat Sumatera Selatan