Pentadbiran Zakat Fitrah

Pengagihan Dan Keberkesanannya. kajian khusus di daerah Saribas, tinjauan di Kampung Pusa, Sarawak

Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Mazhab

Hukum zakat dalam pandangan empat mazhab

Keberkesanan agihan zakat modal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di Daerah Pekanbaru, Riau

kajian di Badan Amil Zakat Riau Indonesia

Zakat dan pajak

Zakat and taz according Islamic viewpoint in Indonesia; papers of seminars.

Pedoman zakat

Anatomi fiqh zakat

potret dan pemahaman badan amil zakat Sumatera Selatan

Strategi meningkatkan kesedaran membayar zakat dalam kalangan masyarakat muslim

kajian komparatif antara Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya, Indonesia

Panduan Zakat Terlengkap

Panduan pengiraan zakat dan panduan pengiraan zakat pendapatan melalui potongan gaji

Garis panduan agama dalam pengagihan dana zakat

Panduan mengeluarkan zakat