Kajian hukum perkawinan yang berkeadilan jender

Issues regarding discrimination against women in Indonesian marriage laws and regulations.

Kaedah penetapan kadar zakat fitrah

kajian di negeri Johor

Kajian Tentang Pentadbiran Zakat Dan Zakat Fitrah Di-negeri Negeri Johor, Selangor, Kelantan Dan Kedah

Ensiklopedi ijmak

persepakatan ulama dalam hukum Islam

Ensiklopedi hukum wanita dan keluarga

studi terperinci masalah kewanitaan dan keluarga dalam perspektif hukum Islam

Ensiklopedi hukum Islam: Qan-Tas

Encyclopedia of Islamic law.

Ensiklopedi hukum Islam: Fik-Ima

Encyclopedia of Islamic law.

Ensiklopedi hukum Islam: ABD-Fik

Encyclopedia of Islamic law.

Fiqh mawaris

Undang-undang keluarga Islam dalam empat mazhab: pembubaran keluarga

Hayat Dan Perjuangan Empat Imam Mazhab

(Fekah Islam ; mengikut kajian ulama-ulama yang terkemuka di dalam perselisihan mazhab-mazhab).